OM KRISER.NO

Bakgrunn og hensikt med sidene er beskrevet under Bakgrunn.

Innholdet i Web-sidene er bygget over fire hoveddeler:

I.  Informasjon

II. Ressursbank

III. Organisering

IV.  Rutiner for psykososial oppfølging